Cezary Szwed - Członek Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Cezary Szwed - Członek Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1993 r. uzyskał tytuł mgr inż., a w 1999 r. - stopień doktora nauk technicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe w szkole Głównej Handlowej oraz Institut Francais de Gestion.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. na Politechnice Warszawskiej. Od 2000 roku związany jest zawodowo z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi SA, piastując stanowiska od kierownika Wydziału do Dyrektora Departamentu początkowo w obszarze rynku systemowego i usług operatorskich, natomiast od 2004 roku - będąc zaangażowanym w przygotowywanie planów rozwoju sieci - w obszarze rozwoju systemu przesyłowego. Od 2010 roku był Dyrektorema Departamentu Rozwoju Systemu.

Przedstawiciel PSE S.A. w Komitecie Rozwoju Systemu ENTSO-E (europejskiej organizacji operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej). Jego działalność zawodowa koncentruje się na planowaniu rozwoju elektroenergetycznej sieci przesyłowej, przyłączaniu do sieci nowych jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych źródeł energii, oraz współpracy z sąsiednimi operatorami systemów przesyłowych w zakresie rozwoju połączeń transgranicznych.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowo-technicznych z zakresu badań operacyjnych, systemów zarządzania i elektroenergetyki.

 

img
Organizatorzy

Organizatorzy

Sponsor Platynowy

Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty

Sponsor Złoty

Partner Prawny

Partner Prawny

Partner

Partner

Patronat Naukowy

Patronat Naukowy

Partner Finansowy

Partner Finansowy

Patronat

Patronat

Patroni Medialni

Patroni Medialni

img