Prof. dr hab. Andrzej Radecki - Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Prof. dr hab. Andrzej Radecki - Prezes Zarządu, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

Jako nauczyciel akademicki piastował liczne funkcje, takie jak: Prodziekan, Dziekan, Prorektor w SGGW, Rektor w Akademii Podlaskiej. Pracował i nadal czynnie uczestniczy w pracach licznych Komisji Ministerialnych (Edukacja, Szkolnictwo Wyższe, Rolnictwo). Wyróżniony nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za całokształt prac nad systemem edukacji, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką SGGW.

 

img
Organizatorzy

Organizatorzy

Sponsor Platynowy

Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty

Sponsor Złoty

Partner Prawny

Partner Prawny

Partner

Partner

Patronat Naukowy

Patronat Naukowy

Partner Finansowy

Partner Finansowy

Patronat

Patronat

Patroni Medialni

Patroni Medialni

img