Dr Maciej Bukowski - Prezes Fundacji WISE

Dr Maciej Bukowski - Prezes Fundacji WISE

Doktor nauk ekonomicznych. Prezes Fundacji WISE – Warszawskiego Instytut Studiów Ekonomicznych. Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych, analitycznych, doradczych. Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030) oraz publikacji naukowych z zakresu makroekonomii.

Autor licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi debaty wokół kształtu polityki rozwoju, polityki klimatycznej, innowacyjności, rynku pracy, systemu emerytalnego, polityki przemysłowej i big data. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się finansami publicznymi, teorią i empirią wzrostu gospodarczego oraz ekonomią pracy.

 

img
Organizatorzy

Organizatorzy

Sponsor Platynowy

Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty

Sponsor Złoty

Partner Prawny

Partner Prawny

Partner

Partner

Patronat Naukowy

Patronat Naukowy

Partner Finansowy

Partner Finansowy

Patronat

Patronat

Patroni Medialni

Patroni Medialni

img