Warunki uczestnictwa

1. Cena obejmuje materiały konferencyjne wraz z dostępem do prezentacji w wersji elektronicznej oraz przerwy na kawę i lunch wymienione w programie dostępnym na stronie internetowej www.kongresgreenpower.pl
2. Po otrzymaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz fakturę proforma. 
3. Rabat nie obejmuje uczestnictwa w bankiecie.
4. Dla każdej z osób należy wypełnić osobny formularz.
5. Wpłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od daty przesłania zgłoszenia do Organizatora.
6. Wpłaty należy dokonać na numer konta podany na zgłoszeniu i fakturze.
7. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej.
8. Rezygnacja z udziału w Kongresie greenPOWER(po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa), na 14 lub mniej dni przed terminem jego rozpoczęcia upoważnia organizatora do pobrania 100% płatności.
9. W przypadku rezygnacji w terminie przekraczającym 14 dni od daty rozpoczęcia Kongresu greenPower Organizator nie pobiera żadnych opłat.
10. W zastępstwie zgłoszonej osoby, w Kongresie może wziąć udział inny pracownik firmy, którego dane należy zgłosić do organizatora najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem eventu.
11. Organizator nie zapewnia noclegów.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Kongresu.

img
Organizatorzy

Organizatorzy

Sponsor Platynowy

Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty

Sponsor Złoty

Partner Prawny

Partner Prawny

Partner

Partner

Patronat Naukowy

Patronat Naukowy

Partner Finansowy

Partner Finansowy

Patronat

Patronat

Patroni Medialni

Patroni Medialni

img