Dr inż. Henryk Majchrzak - Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Dr inż. Henryk Majchrzak - Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwi­cach. W 2001 r. na Politechnice Opolskiej obronił pracę doktorską obejmującą problematykę strat rozruchowych bloków energetycznych i został adiunktem w In­stytucie Elektrowni i Systemów Pomiarowych tej uczelni. W 2003 r. ukończył studia menedżerskie MBA na Wydziale Zarządza­nia i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Od początku kariery zawodowej w 1986 r. związany zawodowo z energetyką. Pracował od stanowiska obchodowego po dyżurnego inżyniera ruchu w Elektrow­ni Bełchatów, a od 1991 r. jako kierownik wydziału ruchu bloków, następnie główny inżynier eksploatacji w Elektrowni Opole. Od 1998 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora technicznego ds. eksploatacji, w 2004 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu, dyrektora technicznego. W 2005 r. objął funkcję Prezesa Zarządu, dyrektora generalnego BOT Elektrowni Opole S.A. W 2008 r. wygrał konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Na­stępnie był Wiceprezesem ds. inwestycji i wytwarzania w PGE S.A., a w latach 2009 – 2010 - dyrektorem Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Od lipca 2010 r. piastował stanowisko Członka Zarządu PSE.

Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), członek Komitetu Sterującego ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBiR oraz przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Reprezentant PSE w Walnym Zgromadzeniu European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E).

Posiada Certyfikat International Project Managament Association (IPMA) na poziomie B – Certified Senior Project Manager.

 

img
Organizatorzy

Organizatorzy

Sponsor Platynowy

Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty

Sponsor Złoty

Partner Prawny

Partner Prawny

Partner

Partner

Patronat Naukowy

Patronat Naukowy

Partner Finansowy

Partner Finansowy

Patronat

Patronat

Patroni Medialni

Patroni Medialni

img