Prof. Michał Kleiber - Prezes, Polska Akademia Nauk

Prof. Michał Kleiber - Prezes, Polska Akademia Nauk

Prof. Michał Kleiber jest specjalistą w zakresie mechaniki i informatyki. Głównym tematem jego pracy badawczej i dydaktycznej są zastosowania nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie - w szczególności do modelowania, analizy, symulacji i wizualizacji złożonych zjawisk nieliniowej termomechaniki. W ostatnich latach zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki.


Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie. Jest członkiem rad redakcyjnych 17 międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowej renomie "Archives of Computational Methods in Engineering" (Springer). Zajmuje się także popularyzacją nauki - m.in. jest członkiem Rady Naukowej czasopisma popularnonaukowego "Wiedza i Życie". Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, ma także tytuł inżyniera honoris causa uczelni Ecole Nationale D’Ingenieurs w Metz (Francja) . Został wybrany członkiem zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz członkiem Academia Europaea z siedzibą w Londynie. Jest członkiem zwyczajnym Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.


Prof. Kleiber wykładał i prowadził badania w trakcie długoterminowych pobytów na wielu uniwersytetach - miedzy innymi w Stuttgarcie, Bochum, Hannowerze i Darmstadt w Niemczech, w Berkeley,CA i Stoors, CN w USA, w Tokyo w Japonii i w Hong Kongu.


Prof. Kleiber jest członkiem Rady Naukowej Międzynarodowego Centrum Metod Numerycznych w Inżynierii w Barcelonie (Hiszpania) oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego przyznającego wybitnym uczonym z dziedziny informatyki i jej zastosowań stypendia badawcze firmy Microsoft Corporation w Redmont, WA, USA . 

W latach 1995 - 2002 był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym od 1986 roku kieruje Zakładem Metod Komputerowych. W latach 1998 - 2002 był członkiem Prezydium PAN, zaś w latach 1997 - 2001 przewodniczącym Rady Dyrektorów Placówek Naukowych PAN.

 

 

 

 

 

Prof. Michał Kleiber w latach 1998 - 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego "Zrównoważony wzrost" w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 - 2005 był ministrem nauki i informatyzacji oraz przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. W latach 2002 - 2005 był przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki w Brukseli oraz prezesem European Materials Forum w Strasburgu - organizacji zrzeszającej europejskie towarzystwa naukowe w dziedzinie nauk o materiałach. W latach 2008 - 2010 był członkiem Komitetu Sterującego Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) w Strasbourgu.W latach 2006 - 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. badań i rozwoju, był także członkiem powołanej w 2008 r Rady ds. Edukacji i Badań Naukowych przy Prezydencie RP.

 

img
Organizatorzy

Organizatorzy

Sponsor Platynowy

Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty

Sponsor Złoty

Partner Prawny

Partner Prawny

Partner

Partner

Patronat Naukowy

Patronat Naukowy

Partner Finansowy

Partner Finansowy

Patronat

Patronat

Patroni Medialni

Patroni Medialni

img