Zakończył się 5. Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej greenPOWER 2014

Światowy kryzys energetyczny - mit czy rzeczywistość? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęli prelegenci i uczestnicy 5 Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej, który w dniach 23 i 24 września odbywał się w Warszawie.


Pierwszy dzień Kongresu zdominowała tematyka polityki energetycznej i przyszłości energii ze źródeł odnawialnych. Frank Wouters, ekspert sektora OZE i zastępca Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej w latach 2012-2014 wskazywał na zmianę paradygmatu energetycznego największych gospodarek świata, a zwłaszcza gospodarki Niemiec. Przypomniał, że 7 mln ludzi rocznie jest zabijanych przez zanieczyszczenia powietrza. W obliczu tak dramatycznych statystyk, właściwym podejściem wydaje się stopniowe, acz zdecydowane, przechodzenie na energetykę odnawialną.


W trakcie pierwszej Sesji Plenarnej Kongresu uczestnicy mogli zapoznać się również z problematyką zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, którą w swoim referacie przedstawił bliżej dr Jarosław Pietras, Dyrektor Generalny w Radzie Unii Europejskiej oraz z punktem widzenia sytuacji na rynku OZE okiem międzynarodowego giganta energetycznego - GE. Christoph Glaser, Dyrektor Finansowy GE na Niemcy i Europę wyjaśnił, w jaki sposób strategia GE uwzględnia pewną wizję zmian europejskiego sektora energetycznego. Następnie, o innowacyjności, która jest warunkiem realizacji skutecznych strategii energetycznych przyszłości, opowiedział prof. dr hab. Witold Orłowski, znany ekonomista, Członek Rady Gospodarczej przy Premierze RP oraz główny doradca ekonomiczny PwC Polska. Przpomniał on, że historia energetyki to w rzeczywistości wielka historia innowacji, ponieważ to one leżą u podstaw rozwoju gospodarczego. Na koniec tej części Kongresu, o tym dlaczego jesteśmy, nie tylko w sektorze energetyki, na rozdrożu, opowiedział niezależny ekspert Marcin Popkiewicz. Stwierdził on dobitnie, że owszem, wydobycie węgla w Polsce ma bogatą historię, ale nie ma przyszłości. Przypomniał również o potrzebie szybkiego wyboru alternatyw dla ropy i węgla, ponieważ wzrost gospodarczy oparty na wdobyciu paliw kopalnych skończy się jeszcze prawdopodobnie za naszego życia, a to oznaczać może kryzys na niespotykaną do tej pory skalę.


Druga Sesja Plenarna podzielona była na dwa bloki. Pierwszy dotyczący bezpieczeństwa systemowego i drugi, poruszający problematykę energetyki samorządowej i prosumenckiej. Swoje referaty wygłosili na nich m.in. Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej; Rainer Hinrichs-Rahlwes, Wiceprezes Zarządu EREF; Leszek Kuliński, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej; prof. dr hab. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej i Tomasz Koprowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Kisielice.


Trzecia Sesja Kongresu była poświęcona ekonomice zmian, a zwłaszcza konsekwencjom wyborów konkretnych scenariuszy energetycznych. Spotkanie zakończyło się panelem dyskusyjnym z udziałem ekspertów, wśród których znaleźli się przedstawiciele BOŚ Bank S.A., Banku BGŻ, mBanku, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych.

 

Drugiego dnia Kongresu odbywało się jednocześnie kilka sesji, poświęconych różnej tematyce, od bezpieczeństwa energetycznego, poprzez finansowanie OZE, systemy wsparcia zielonej energii, aż po innowacje w rozwoju energetyki rozproszonej.


Wśród prelegentów znaleźli się liczni polscy i zagraniczni eksperci, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Warszawskiej, Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Instytutu Energetyki, Banku Ochrony Środowiska, BOŚ Eko Profit, mCorporate Finance, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Enercoop i innych.


Dzięki zaproszeniu specjalistów z różnych dziedzin, uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się zarówno z prezentacjami przedstawiającymi istniejące i planowane inwestycje, np. w Karlinie czy Zielonej Górze, jak i ze ściśle techniczną wiedzą dotyczącą mikrosiłowni kogeneracyjnych, produkcji energii z ciepła odpadowego czy systemów lokalizowania i monitorowania przydomowych siłowni wiatrowych. Osoby zainteresowane inwestycjami w OZE mogły natomiast zaktualizować swoją wiedzę na temat barier prawnych, które wciąż stoją przez polską energetyką odnawialną, systemów wsparcia OZE w różnych krajach UE, etapów procesu budowlanego i możliwości wsparcia w ramach funduszy i instrumentów finansowych dysponowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską lub pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie zabrakło także informacji o tym, jak przekonać bank i lokalną społeczność do swojego projektu.


Tegoroczny Kongres greenPOWER był piątą edycją tego wydarzenia, które stało się miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży OZE z politykami, ludźmi biznesu i nauki. 


Redakcja reo.pl

 

<< powrót do wszystkich aktualności

img
Organizatorzy

Organizatorzy

Sponsor Platynowy

Sponsor Platynowy

Sponsor Złoty

Sponsor Złoty

Partner Prawny

Partner Prawny

Partner

Partner

Patronat Naukowy

Patronat Naukowy

Partner Finansowy

Partner Finansowy

Patronat

Patronat

Patroni Medialni

Patroni Medialni

img